0.5-1 คือ

0.5-1 คือ ของแท้เท่า...

0.5-1 คือ ลงทะเบียน ...